Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2017

Hotararile consiliului local 2017

Hotararile consiliului local 2017 Comuna Mogosesti Judetul Iasi

Documente pdf
Hotararea Nr.1 din 31.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de concesionare
Hotararea Nr.2 din 31.01.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor imobile
Hotararea nr.3 din 31.01.2017 privind aprobarea Programului activitatilor si actiunilor de interes
Hotararea nr.4 din 31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehno-economici
Hotararea Nr.6 din 31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economica
Hotararea Nr.7 din 31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ANEXA HCL 1
ANEXA HCL 2
Hotararea nr.10 din 28.02.2017 Se aprobă rețeua de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comu
Hotararea nr.11 din 28.02.2017 Se aprobă Regulamentul de acodare a ajutoarelor de urgență pentru per
Hotararea nr.12 din 28.03.2017 Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru aparatul de special
Hotararea nr.13 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
Hotararea nr.14 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
Hotararea nr.15 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
Hotararea nr.16 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
Hotararea nr.17 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
Hotararea nr.18 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
Hotararea nr.26 din 23.03.2017 privind aprobarea valorii lucrarilor si idicatorilor tehnico-economic
Hotararea nr.28 din 30.03.2017 privind aprobarea vanzarii terenului
Hotararea nr.27 din 30.03.2017 privind aprobarea scoaterii la vanzare prin licitatie publica
Hotararea nr.29 din 30.03.2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica
Hotararea nr.30 din 30.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.17
Hotararea nr.31 din 30.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr.18
Hotararea nr.32 din 10.05.2017 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local pe anul 2016
Hotararea nr.34 din 10.05.2017 privind aprobarea actului aditional nr.19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009
Hotararea nr.35 din 10.05.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II-lea 2017
Hotararea nr.36 din 10.05.2017 privind aprobarea concesionarii unor terenuri din domeniul privat al comunei Mogosesti, judetul Iasi
Hotararea nr.38 din 10.05.2017 privind sarbatoarea Comunei Mogosesti Iasi
Hotararea nr.39 din 10.05.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
Hotararea nr.5 din 31.01.2017 privind aprobarea bugetului investitiei ''Consolidare scoala de Arta si Meserii(Liceul ''Dumitru Popa''), comuna Mogosesti, judetul Iasi
Hotararea nr.8 din 31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind investitia ''Reabilitare scoala Gimnaziala Minjesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi''
Hotararea nr.9 din 31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitita'' Consolidare si extindere sediu primarie, Comuna Mogosesti, judetul Iasi.''
Hotarearea nr.19 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ''Modernizare si extindere iluminat public in satele Mogosesti, Minjesti, Budesti, Hadambu, comuna Mogosesti, judetul Iasi.''
Hotararea nr.20 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ''Reabilitare si extindere scoala Gimnaziala Hadimbu nr.2, sat Hadimbu, comuna Mogosesti, judetul Iasi'' si dotarea cu echipamente
Hotararea nr.21 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ''Scoala Gimnaziala Hadimbu, comuna Mogosesti, judetul Iasi.''
Hotararea nr.22 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Dotare cu echipamente si mobilier specific pentru ''Scoala Gimnaziala Budesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi.''
Hotararea nr.23 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Dotare cu echipamente si mobilier specific pentru ''Scoala Gimnaziala, Minjesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi''
Hotararea nr.24 din 15.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mogosesti Iasi 2017
Hotararea nr.25 din 15.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna martie 2017
Hotararea nr.37 din 10.05.2017 privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia.
Hotararea nr.33 din 10.05.2017 privind aprobarea participarii in parteneriat a Comunei Mogosesti-Romania cu Comuna Razeni-Rep.Moldova in cadrul Festivalului ''Dor moldovenesc''
Hotararea nr.40 din 14.06.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ''Modernizare drumuri locale in satele Mogosesti, Minjesti si Budesti DS2757, DS2755, DS249, DS480, DS311, DS2128, DS2316, DS1753, DS2327, DS
Hotararea nr.41 din 14.06.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ''Reabilitare Scoala Gimnaziala Hadimbu, comuna Mogosesti, judetul Iasi''
Hotararea nr.42 din 14.06.2017 privind aprobarea valorii lucrarilor si indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ''Consolidare si extindere sediu primarie-birouri in sat Mogosesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi''
Hotararea nr.43 din 14.06.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II-lea 2017
Hotararea nr.44 din 28.06.2017 privind introducerea in domeniul public al investitiei''Retea de distributie apa in satele Mogosesti, Minjesti, Budesti, judetul Iasi''
Hotararea nr.45 din 28.06.2017 privind aprobarea infiintarii unui post de administrator in cadrul compartimentului de asistenta sociala
Hotararea nr.46 din 18.07.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 2017
Hotararea nr.47 din 18.07.2017 privind investitia ''Reabilitare Scoala primara Budesti''
Hotararea nr.48 din 18.07.2017 privind investitia ''Reabilitare Scoala primara Minjesti''
Hotararea nr.49 din 18.07.2017 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Sf.Nicolae din satul Mogosesti, judetul Iasi
Hotararea nr.50 din 24.07.2017 privind investitia ''Consolidare si extindere sediu primarie-birouri'' in sat Mogosesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi
Hotararea nr.51 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mogosesti, judetul Iasi
Hotararea nr.52 din 28.07.2017 privind modificarea si completarea HCL nr.86 din 28.12.2008
Hotararea nr.53 din 28.07.2017 privind aprobarea actului aditional nr.20 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48 /2009
Hotararea nr.54 din 23.08.2017 privind implementarea proiectului ''Construire baza sportiva, racord electric, apa, fosa vidanjabila, in sat Budesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi''
Hotararea nr.55 din 23.08.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea 2017
Hotararea nr.57 din 30.08.2017 privind implementarea proiectului ''Achizitionare buldo-excavator''
Hotararea nr.58 din 30.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ''Modernizare drumuri locale''
Hotararea nr.60 din 30.08.2017 privind modificarea HCL nr.35 din 29.08.2014 ''aprobarea loturilor de casa pentru tineri''
Hotararea nr.61 din 30.08.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea 2017
Hotararea Nr.62 din 28.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate
Hotararea Nr.63 din 28.09.2017 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al centrului de zi Hadimbu
Hotararea Nr.64 din 28.09.2017 privind aprobarea capacitatii maxime-numarul maxim de copii pentru care se asigura servicii sociale
Hotararea Nr.65 din 28.09.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea 2017
Hotararea Nr.66 din 28.09.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a activitatii de voluntariat
Hotararea Nr.67 din 28.09.2017 privind revocarea HCL nr.91 din 16.12.2016
Hotararea Nr.68 din 28.09.2017 privind aprobarea actului aditional nr.2 la documentul de pozitie privind proiectul ''sistem de management integrat al deseurilor din jud.iasi''
Hotararea Nr.69 din 06.10.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada octombri-decembrie 2017
Hotararea Nr.70 din 06.10.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea 2017
Hotararea Nr.71 din 23.10.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea 2017
Hotararea Nr.72 din 26.10.2017 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS
Hotararea Nr.74 din 26.10.2017 privind aprobarea completarii caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
Hotararea Nr.75 din 26.10.2017 privind aprobarea cererii de atribuire teren destinat constructiei unei locuinte proprietate personala in cond. legii 15/2003
Hotararea Nr.79 din 21.11.2017 privind aprobarea acordarii de pachete de Craciun, pentru prescolarii si elevii claselor I-IV
Hotararea Nr.80 din 21.11.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea 2017
Hotararea Nr.81 din 29.11.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea 2017
Hotararea Nr.82 din 08.12.2017 privind trecerea unui teren in suprafata de 6000mp din domeniul privat in cel public
Hotararea Nr.83 din 20.12.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al trimestrului al IV-lea 2017
Hotararea Nr.84 din 20.12.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor pe anul 2018
Hotararea Nr.85 din 20.12.2017 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii pe raza administrativ teritoriala a comunei Mogosesti, jud. Iasi
Hotararea Nr.86 din 20.12.2017 privind desemnarea reprezentantului comunei Mogosesti in adunarea generala a actionarilor APAVITAL
Hotararea Nr.87 din 20.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetul de stat si valoarea de cofinantare de la bugetul local pentru investitia ''consolidare si extindere sediu primarie...'
Hotararea Nr.88 din 20.12.2017 privind sustinerea financiara a echipei de fotbal ''spartanii mogosesti''

Vizualizari: 590
Data creare: 10-02-2017 08:22:01

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL