Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2018

Hotărâri ale Consiliului Local 2018

Hotărâri ale Consiliului Local 2018

Documente pdf
HCL Nr.1 din 30.01.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 2018
HCL Nr.2 din 30.01.2018 privind ''modernizare drumuri satesti si comunale de interes local in satele Mogosesti si Hadimbu, comuna Mogosesti, judetul Iasi''
HCL Nr.3 din 30.01.2018 privind ''modernizare drumuri locale in satele Mogosesti, Minjesti, si Budesti, in comuna Mogosesti, judetul Iasi''
HCL Nr.4 din 30.01.2018 privind ''reabilitare Scoala Gimnaziala Hadimbu, comuna Mogosesti, judetul Iasi''
HCL Nr.5 din 30.01.2018 privind ''Reabilitare Scoala Primara sat Budesti Comuna Mogosesti, judetul Iasi''
HCL Nr.6 din 30.01.2018 privind ''Reabilitare Scoala Gimnaziala Minjesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi''
HCL Nr.7 din 30.01.2018 privind ''Realizare si dotare Centru Cultural Multifunctional in satul Mogosesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi''
HCL Nr.8 din 30.01.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mogosesti pe anul 2018
HCL Nr.9 din 30.01.2018 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si personalul contractual din catrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mogosesti, judetul Iasi
HCL Nr.10 din 30.01.2018 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat de pe raza comunei Mogosesti,. judetul Iasi, in anul scolar 2018-2019
HCL Nr.11 din 30.01.2018 privind aprobarea Programului activitatilor si actiunilor de interes local, ce vor fi desfasurate de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2018
HCL Nr.12 din 30.01.2018 privind acordarea ''Diplomei de fidelitate'' si plata unui premiu familiilor din Comuna Mogosesti care au implinit 50 ani de casatorie neintrerupta
HCL Nr.13 din 30.1.2018 privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciuliu de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Iasi
HCL Nr.14 din 27.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Compartimentul de asistenta sociala de la nivelul Comune Mogosesti, judetul Iasi
HCL Nr.15 din 27.02.2018 privind aprobarea Studiuliu de oportunitate privind infiintarea Serviciului de iluminat public in comuna Mogosesti, a Regulamentului de organizare si funcionare al Serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini in vederea stabilirii conditiilor sopecifice de desfasurare a serviciului de iluiminat public din Comuna Mogosesti si sabilirea formei de gestiune
HCL Nr.16 din 27.02.2018 privind cele doua contracte de concesiune, activitati de colectare si transport al deseurilor si operare a statiilor de transfer si a instalatiilor de tratare a deseurilor municipale in judetul Iasi
HCL Nr.17 din 27.02.2018 privind aprobarea Planului local anual de lucrari pentru persoanele care trebuie sa presteze munca nerumerata in folosul comunitatii ca obligatie stabilita de catre instanta de judecata
HCL Nr.18 din 27.02.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei a suprtafetei de 200 mp teren catre SC APAVITAL SA Iasi
HCL Nr.19 din 29.03.2018 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanti
HCL Nr.20 din 29.03.2018 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pasunilor proprietare privata a comunei Mogosesti, judetul Iasi
HCL Nr.21 din 29.03.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale furnizate de Compartimentul de asitenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mogosesti, judetul Iasi
HCL Nr.22 din 29.03.2018 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2018
HCL Nr.23 din 29.03.2018 referitoare la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009
HCL Nr.24 din 29.03.2018 referitoare la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009
HCL Nr.25 din 29.03.2018 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II-lea 2018
HCL Nr.26 din 29.03.2018 privind ''Realizare si extindere sisteme de alimentare cu apa si statii de tratare a apei, in satele Mogosesti, Budesti, Minjesti si Hadimbu, comuna Mogosesti, judetul Iasi''
HCL Nr.27 din 29.03.2018 privind aprobarea achizitionarii unui autovehicul pentru transportul unor produse de uz curent-autoutilitara
HCL Nr.28 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 2018
HCL Nr.29 din 27.04.2018 referitoare la modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare precum si modificarea Contractului de delegare a gestiunii
HCL Nr.30 din 27.04.2018 privind aprobarea participarii Comunei Mogosesti, judetul Iasi la Programul de finantare WIFI4EU al Comisiei Europene
HCL Nr.31 din 11.05.2018 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II-lea 2018
HCL Nr.32 din 11.05.2018 privind achizitionarea de costume populare pentru membrii formatiilor artistice de la Scoala Profesionala Mogosesti
HCL Nr.33 din 11.05.2018 privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2018
HCL Nr.34 din 30.05.2018 pentru aprobarea contului anual de executie al bugetului local si situatiile financiare ale Comunei Mogosesti pentru anul 2017
HCL Nr.35 din 30.05.2018 pentru aprobarea platii taxelor si contriburtiilor catre ISC, ANRSC si Fondul de mediu in anul 2018
HCL Nr.36 din 30.02.2018 privind modificarea si completarea HCL nr 84. din 20.12.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
HCL Nr.37 din 30.05.2018 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al II-lea 2018
HCL Nr.38 din 30.02.2018 referitoare la completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
HCL Nr.39 din 30.05.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referilor la cererea de ardere a Com. Bozieni-jud. NJeam, la Asociatia Regionala
HCL nr.40 din 15.06.2018 privind modificarea HCL nr.54/2017
HCL nr.42 din 27.07.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 2018
HCL nr.43 din 27.07.2018 privind demisia consilierului local Ailenei Mihail
HCL nr.44 din 27.07.2018 privind validarea mandatului de consilier local domnului Hristici Constantin
HCL nr.45 din 27.07.2018 privind acordarea mandatului special AGA ARSACIS
HCL nr.46 din 27.07.2018 referitor la modificarea si completarea contractului de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009
HCL nr.47 din 27.07.2018 privind modificarea HCL nr.48 din 25.06.2016
HCL nr.48 din 09.08.2018 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim. III 2018
HCL nr.49 din 30.08.2018 cu privire la aprobarea '' Acordului de cooperare cu Asociatia comunelor din Romania...''
HCL Nr.50 din 30.08.2018 privind modificarea si completarea anexei VII TAXE SPECIALE din HCL nr. 84 din 20.12.2018
HCL Nr.51 din 30.08.2018 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea 2018
HCL Nr.52 din 27.09.2018 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al IV-lea 2018
HCL Nr.53 din 26.10.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie-decembrie 2018
HCL Nr.54 din 26.10.2018 privind aprobarea infiintarii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ''PLAIURILE JIJIEI''
HCL Nr.55 din 26.10.2018 privind aprobarea Statutului si a Actului Costitutiv al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ''PLAIURILE JIJIEI''
HCL Nr.56 din 26.10.2018 privind numirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Mogosesti Iasi, Judetul Iasi
HCL Nr.57 din 26.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetul de stat si valoarea cofinantare de la bugetul local pentru investitia ''Reabilitare Scoala Gimnaziala Hadimbu nr.2''
HCL Nr.58 din 26.10.2018 privind numirea Comisiei pentru probleme de aparare si Programul anual de activitate al Comisiei pentru probleme de aparare
HCL Nr.59 din 26.10.2018 privind aprobarea ''extinderii Acordului de Cooperare incheiar in 21.11.2017 cu Asociatia Comunelor din Romania - Filiala Judeteana Iasi cu un post de responsabil achizitii''
HCL Nr.60 din 21.11.2018 privind aprobarea valorii totale finale, bugetul de stat si valoarea de cofinantare de la bugetul local pentru investitia ''Consolidare si extindere sediu primarie - birouri in sat Mogosesti, comuna Mogosesti, Judetul Iasi''
HCL Nr.61 din 21.11.2018 privind aprobarea valorii totale finale, bugetul de stat si valoarea de cofinantare de la bugetul local pentru investitia ''Reabilitare Scoala Gimnaziala Hadimbu, Comuna Mogosesti, Judetul Iasi''
HCL Nr.62 din 29.11.2018 privind achizitionarea imobilului ''Sectie mecanizare'' compus din constructii si teren situate in satul Mogosesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi
HCL Nr.63 din 29.11.2018 privind emiterea acordului de principiu in vederea demararii procedurilor pentru contractarea unui imprumut si deschiderea unui cont in banca in vederea achizitionarii imobilului ''Sectie mecanizare'' compus din cladiri si teren situat in satul Mogosesti, comuna Mogosesti, judetul Iasi
HCL Nr.64 din 29.11.2018 privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non-casnice din comuna Mogosesti, sat Mogosesti, judetul Iasi
HCL Nr.65 din 29.11.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIUS referitor la cererea de aderare a Com. Ion Creanga, jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa si Canal Iasi
HCL Nr.66 din 29.11.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei a suprafetei de 207 m.p. teren catre SC APA VITAL SA Iasi, in vederea amplasarii unei statii hidrofor cu doua pompe
HCL Nr.67 din 29.11.2018 privind aprobarea extinderii retelei electrice in comuna Mogosesti, judetul Iasi
HCL Nr.68 din 29.11.2018 privind aprobarea acordarii de pachete de Craciun pentru prescolari si elevii din clasele I-VIII din unitatile de invatamant, familiile aflate in stare de necesitate, persoanele cu dezabilitati, persoanele varstnice si pentru colindatorii Primariei Comunei Mogosesti
HCL Nr.69 din 19.12.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019
HCL Nr.70 din 19.12.2018 privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a cladirii fosta Brutarie - din domeniul privat al comunei Mogosesti, judetul Iasi
HCL Nr.71 din 19.12.2018 privind darea in administrare catre Scoala Profesionala Mogosesti si Scoala Gimnaziala Hadimbu a unor active fixe evidentiate in patrimoniul Comunei Mogosesti, judetul Iasi
HCL Nr.72 din 19.12.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Stanita-judetul Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr.27 si nr.28 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
HCL Nr.73 din 19.12.2018 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.29

Vizualizari: 498
Data creare: 25-01-2018 08:38:41

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL