Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Hotarari ale Consiliul Local aferente anului 2019

Hotarari ale Consiliului Local 2019

Hotarari ale Consiliului Local 2019

Documente pdf
HCL Nr.1 din 09.01.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 2019
HCL Nr.2 din 09.01.2019 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018
HCL Nr.3 din 30.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetul de stat si valoarea de cofinantare de la bugetul local pentru investitia ''Reabilitare Scoala Primara Budesti, Comuna Mogosesti, Judetul Iasi''
HCL Nr.4 din 30.01.2019 privind aprobarea bugetului investitiei, valoarea decontata de la bugetul de stat si valoarea decontata de la bugetul local, cofinantare, privind investitia ''Reabilitare Scoala Gimnaziala Manjesti''
HCL Nr.5 din 30.01.2019 privind aprobarea Programului activitatilor de interes local, ce vor fi desfasurate de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2019
HCL Nr.6 din 30.01.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei a suprafetei de 100 m.p teren, catre SNTCG TRANSGAZ SA MEDIAS, in vederea amplasarii unor vane si pompe
HCL Nr.7 din 30.01.2019 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2019
HCL Nr.8 din 30.01.2019 privind aprobarea procesului verbal de negociere nr.397/21.01.2019 in vederea achizitionarii imobilului ''Sectie mecanizata'' compus din cladiri si teren si mandatarea Primarului Com. Mogosesti pentru incheierea contractului
HCL Nr.9 din 30.01.2019 privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Mogosesti din anul 2018 pentru anul 2019
HCL Nr.10 din 30.01.2019 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
HCL Nr.11 din 30.01.2019 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
HCL Nr. 12 din 28.02.2019 privind transportul public judetean de persoane prin curse regulate la nivelul Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
HCL Nr.13 din 28.02.2019 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat de pe raza Comunei Mogosesti, Judetul Iasi, in anul scolar 2019-2020
HCL Nr.14 din 28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cardului-legitimatie de parcare gratuita pentru persoanele cu handicap
HCL Nr.15 din 28.02.2019 privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2019
HCL Nr.16 din 28.02.2019 privind aprobarea plantarii cu puieti de salcam si impadurirea suprafetei de 20.227 m.p teren in satul Budesti, Comuna Mogosesti, Judetul Iasi in cadrul proiectului ''Planteaza Romania''
HCL Nr.17 din 28.02.2019 privind implementarea ''Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023'' in Comuna Mogosesti, Judetul Iasi
HCL Nr.18 din 28.03.2019 privind aprobarea finantarii din bugetul local al cheltuielilor pentru servicii si lucrari finantate U.A.T Mogosesti in vederea realizarii obiectivului de investitii 'Construire Camin Cultural in sat Mogosesti, Judetul Iasi'
HCL Nr.19 din 28.03.2019 privind stabilirea masurilor privind pasunatul pe anul 2019
HCL Nr.20 din 28.03.2019 privind construirea Comisiei de ordine publica la nivelul Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
HCL Nr.21 din 28.03.2019 privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
HCL Nr.22 din 28.03.2019 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul aditional nr.29
HCL Nr.23 din 28.03.2019 privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018
HCL Nr.24 din 24.04.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 2019
HCL Nr.25 din 24.04.2019 privind aprobarea Planului de paza al Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
HCL Nr.26 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Mogosesti, Judetul Iasi pe anul 2019
HCL Nr.27 din 24.04.2019 privind avizarea modificarii Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si aprobarea modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr.48/2009
HCL Nr.28 din 24.04.2019 privind revocarea HCL AGA ARSACIS Nr.19 si Nr.20 din 14.06.2018
HCL Nr.29 din 22.05.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita pe perioada existentei constructiei a suprafetei de 100 m.p teren catre SC. APAVITAL SA Iasi, in vederea amplasarii unei statii hidrofor cu doua pompe
HCL Nr.30+Anexa din 30.05.2019 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local si situatiile financiare pentru anul 2018
HCL Nr.31 din 30.05.2019 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local si situatiile financiare pe anul 2018
HCL Nr.32 din 30.05.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
HCL Nr.33 din 30.05.2019 privind transformarea unei functii publice vacante de executie si a unui post contractual vacant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
HCL Nr.34 din 27.06.2019 privind aprobarea implementarii proiectului ''Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale ''COD SMIS 2014+:122607''
HCL Nr.35 din 27.06.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati la nivelul comunei Mogosesti, Judetul Iasi in perioada 2019-2023
HCL Nr.36 din 27.06.2019 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.31
HCL Nr.37 din 27.06.2019 privind aprobarea plantarii cu puieti de salcam si impadurirea a suprafetei de 11.496 m.p teren in Comuna Mogosesti, Judetul Iasi in cadrul proiectului ''Planteaza Romania''
HCL Nr.38 din 26.07.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada iulie-septembrie 2019
HCL Nr.39+Anexe din 26.07.2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile furnizate de compartimentul de Asistenta Sociala al Primariei Mogosesti, Judetul Iasi
HCL Nr.40+Anexe din 26.07.2019 privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali semestrul I anual 2019
HCL Nr.41 din 26.07.2019 privind revocarea HCL Mogosesti, Judetul Iasi Nr.29/2019
HCL Nr.42 din 26.07.2019 privind modificarea, completarea si abrogarea unor pozitii din HCL Nr.31/30.05.2019 privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
HCL Nr.43 din 26.07.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioara existentei constructiei a suprafetei de 2 m.p teren din domeniul public al Comunei Mogosesti, catre TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, in vederea amplasarii unui cabinet stradal
HCL Nr.44 din 26.07.2019 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea 2019
HCL Nr.45 din 26.07.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita, pe perioada existentei constructiei a suprafetei de 130 m.p teren catre SC APAVITAL SA Iasi, in vederea amplasarii unor statii hidrofor cu doua pompe
HCL Nr.46 din 13.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 13.08.2019
HCL Nr.47 din 13.08.2019 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea 2019
HCL Nr.48 din 13.08.2019 privind sarbatorirea zilei Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
HCL Nr.49 din 30.08.2019 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea 2019
HCL Nr.50 din 30.08.2019 privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
HCL Nr.51 din 30.08.2019 privind realizarea investitiei ''Amenajare grupuri sanitare si asigurarea cu utilitati a acestora la Scoala primara Nr.2 Mogosesti-Sud
HCL Nr. 52 din 30.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetul de stat si valoarea de cofinantare de la bugetul local pentru investitia ''Realizare si extindere sisteme alimentare cu apa si statii de tratare a apei, in satele Mogosesti, Budesti, Manjesti si Hadambu, Comuna Mogosesti, Judetul Iasi''
HCL Nr.53 din 30.08.2019 privind realizarea investitiei ''Reabilitarea, eficientizarea si modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Mogosesti, Judetul Iasi''
HCL Nr.54 din 27.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetul de stat si valoarea de cofinantare de la bugetul local pentru investitia ''Modernizare drumuri locale in satele Mogosesti, Manjesti si Budesti, DS2757,DS2755,DS249,DS480,DS311,DS2128,DS2316,DS1753,DS2327 etc. in Comuna Mogosesti, Judetul Iasi''
HCL Nr.55 din 27.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetul de stat si valoarea de cofinantare de la bugetul local pentru investitia ''Reabilitare Scoala primara Budesti, Comuna Mogosesti, Judetul Iasi''
HCL Nr.56 din 27.09.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Mogosesti, Judetul Iasi, a Autogunoierei MAN TGL 12.180 4x2BB serie sasiu WMAN05ZZ8DY298876
HCL Nr.57 din 27.09.2019 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul al III-lea 2019
HCL Nr.58 din 27.09.2019 privind infiintarea si organizarea SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA MOGOSESTI, serviciu public de interes local, specializat cu personalitate juridica, organizat in subordonarea Consiliului Local Mogosesti, Judetul Iasi
HCL Nr.59+Anexe din 27.09.2019 privind neacordarea mandatului special reprezentantului UAT Comuna Mogosesti in AGA ADIS Iasi si nu se aproba modificarea tarifului de colectare si transport al deseurilor menajere si similare, nu se aproba modificarea tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si demolari si nu se aproba tarifele distincte pentru gestionarea deseurilor din cadrul Proiectului ''Sistem de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Iasi''
HCL Nr.60 din 27.09.2019 privind aprobarea actualizarii, modificarii si completarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS
HCL Nr.61 din 27.09.2019 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS
HCL Nr.62 din 30.10.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie-decembrie 2019
HCL Nr.63 din 30.10.2019 privind aprobarea infiintarii unui post de asistent social in cadrul compartimentului de asistenta sociala din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
HCL Nr.64 din 18.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetul de stat si valoarea de cofinantare de la bugetul local pentru investitia ''Reabilitare Scoala Gimnaziala Hadambu Nr.2, sat Hadambu, Comuna Mogosesti, Judetul Iasi
HCL Nr.65 din 18.11.2019 privind aprobarea acordarii de pachete de Craciun pentru prescolari si elevii claselor I-IV din unitatile de invatamant, familiile aflate in stare de necesitate, persoanele cu dezabilitati, persoanele varstnice si pentru colindatorii Primariei Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
HCL Nr.66 din 18.11.2018 privind transformarea unui post contractual vacant, din aparul de specialitate al Primarului Comunei Mogosesti, Judetul Iasi
HCL Nr.67 din 18.11.2019 privind modificarea si completarea HCL Nr.10 din 30.01.2019 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogosesti, Judetul Iasi

Vizualizari: 253
Data creare: 16-04-2019 08:13:20

MONITORUL OFICIAL LOCAL

MONITORUL OFICIAL LOCAL